piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Elektroniczne postępowanie upominawcze - e-Sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 26,poz. 156), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (pierwotnie XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie) został zainaugurowany 4 stycznia 2010 roku. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 1; działu VIII tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jurysdykcja e-sądu obejmuje całe terytorium Polski bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Powód (strona, która wnosi pozew) komunikuje się z e-sądem wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego systemu. Po zarejestrowaniu na platformie www.e-sad.gov.pl, powód może złożyć pozew oraz inne pisma procesowe do e-sądu. Pisma procesowe przesyłane w tradycyjny sposób (pocztą) pozostają bezskuteczne. Pozwany ma możliwość wyboru sposobu komunikacji z e-sądem elektroniczny (dedykowany system) lub tradycyjny (pisma przesyłane drogą pocztową). Jeśli jednak pozwany zdecyduje się na komunikację elektroniczną, staje się to wyłączną drogą. Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego na wydruku weryfikacyjnym. Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

 

 

Pozostałe szczegóły znajdują się na stronie www.e-sad.gov.pl

 

EPU - dane kontaktowe

 

Aktualne dane kontaktowe VI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie znajdują się pod adresem: https://www.lublin-zachod.sr.gov.pl/vi-wydzial-cywilny-e-sad,m,mg,193,228,333

 

Adres e-mail do kontaktu w sprawie problemów technicznych:epu@ms.gov.pl

 

 

infolinia do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

  • tel.: +48 25 631 00 50
  • tel.: +48 81 535 07 56, 81 535 07 57, 81 535 07 58, 81 535 07 59


Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 23.03.2023
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 14.07.2010
Dokument oglądany razy: 100 936