piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Konta bankowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie
informuje, iż:
wpłaty na dochody budżetowe Skarbu Państwa z tytułu opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych) można dokonywać bezpośrednio na rachunek Sądu:
67 1010 1010 0402 8222 3100 0000 
SWIFT: NBPLPLPW 
lub w Kasie Sądu: w formie bezgotówkowej, wpłaty gotówkowej lub znaków opłaty sądowej
UWAGA !!! 
 Od dnia 01.01.2015 r. obowiązują nowe numery rachunków sum depozytowych
 
rachunek sum depozytowych PLN (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
50 1130 1017 0021 1001 3290 0004
SWIFT: GOSKPLPW
 
rachunek sum depozytowych USD (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
23 1130 1017 0021 1001 3290 0005
SWIFT: GOSKPLPW
 
rachunek sum depozytowych EUR (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
07 1130 1017 0021 1001 3290 0002
SWIFT: GOSKPLPW
 
rachunek sum depozytowych CHF (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
34 1130 1017 0021 1001 3290 0001
SWIFT: GOSKPLPW
 
rachunek sum depozytowych GBP (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
77 1130 1017 0021 1001 3290 0003
SWIFT: GOSKPLPW

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów oraz opłaty za wnioski o wpis do rejestru spadkowego)
07 1010 1010 0402 8213 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW
 
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
40 1130 1017 0013 4408 4820 0004
SWIFT: GOSKPLPW
 
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
  • imię i nazwisko /nazwa firmy/;
  • wydział, którego wpłata dotyczy; 
  • sygnatura akt; 
  • numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

    Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 29.11.2022
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 15.01.2015
Dokument oglądany razy: 130 369