piątek, 1 grudnia 2023 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 13.01.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualziacja

Ośrodki Kuratorskie

Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie na podstawie Rozporządzenia MS z dnia 23 listopada 2022 roku (Dz.U.2022 poz. 2449) działają ośrodki kuratorskie:

1.       Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy ul. Elsterskiej 8

2.       Ośrodek Kuratorski Nr 2 przy ul. Sygietyńskiego 7

Ośrodki kuratorskie są instytucjami resocjalizacyjnymi o charakterze otwartym, działającymi w miejscu zamieszkania nieletnich. Kierowanie nieletnich do tych placówek odbywa się wyłącznie na podstawie prawomocnych postanowień sądu. Zadaniem ośrodka jest m.in. wdrażanie uczestników do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, a także budzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień poprzez np. udzielanie pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych.

Dane adresowe:

Ośrodek Kuratorski Nr 1

ul. Elsterska 8

Warszawa

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:30 – 19:30

 

Kierownik Ośrodka

Sławimir Rączkowski

 

Ośrodek Kuratorski Nr 2

ul. Sygietyńskiego 7

Warszawa

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:30 – 19:30

 

Kierownik Ośrodka

Sławomir Rączkowski

Kierownicy Ośrodków Kuratorskich przyjmują interesantów podczas swoich dyżurów w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe ul. Terespolska 15A

Na terenie Ośrodków kuratorskich interesanci nie są przyjmowani.

1.       Sławomir Rączkowski

Poniedziałek w godzinach 11:00-14:00

Środa i Czwartek w godzinach 9:00 – 15:00

pok. 2

tel. 22 509 16 59

W dniu 24.03.2015 r. Ośrodek Kuratorski Nr 2 przy ul. Sygietyńskiego 7 gościł Profesora Jarosława Utrat - Mileckiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz grupę pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu w Birmingham w Anglii.
Gości zapoznano z działalnością Ośrodków kuratorskich Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe oraz pracą kuratorów rodzinnych w Polsce.

obraz

40 – lecie działalności Ośrodków Kuratorskich w Warszawie przy ul. Sygietyńskiego 7 i Elsterskiej 8.
photo1
photo2
photo5photo4
Pracę w Ośrodku kuratorskim rozpocząłem w 1975 roku – to już 40 lat pracy z młodzieżą nieletnią.
Na przestrzeni 40 lat przewinęło się przez Ośrodek 1261 podopiecznych, którzy zostali objęci formą pracy resocjalizacyjnej w celu modelowania niepożądanych zachowań na akceptowalne społecznie.
Na przestrzeni 40 lat mojej pracy w OK. na 1250 uczestników tylko około 50 osób trafiło do placówek zamkniętych wychowawczych (MOS, MOW, PO) czyli izolacyjnych form resocjalizacyjnych.
Można zauważyć, że OK zawsze odgrywały bardzo ważną rolę w resocjalizacji młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Jest to pośredni środek oddziaływań wychowawczych dających dobre rezultaty w kształtowaniu pożądanych zachowań, o czym świadczą dane statystyczne z mojej 40 letniej działalności w Ośrodku Kuratorskim. 
Przez 40 lat pracy w Ośrodku Kuratorskim nigdy nie miałem wątpliwości, co do mojego wyboru działalności. Z wykształcenia jestem psychologiem klinicznym, co pozwoliło mi lepiej rozumieć młodzież w pracy pedagogicznej z pogubioną, lecz bardzo wrażliwą młodzieżą. Dawało mi to i daje nadal dużą satysfakcję, choć sukcesy nie zawsze są idealne.
Praca z młodzieżą pozwala mi na charytatywne i bezinteresowne udzielanie jej pomocy i wsparcia.
Ta działalność pozwala też docierać do źródeł, przyczyn, które to często warunkują zagrożenia niedostosowania.
Praca w Ośrodku Kuratorskim jest bardzo zmienna, bo warunkuje również szukanie nowych form strategicznych pozwalających pozytywnie modelować zachowania uczestników Ośrodka.
W mojej działalności nieustannie czuję satysfakcję, która pozwala na samorealizację i najdrobniejsze sukcesy, które stale motywują mnie do pracy z młodzieżą, której warto się poświęcić.

Adam Gutenberg
były Kierownik Ośrodka Kuratorskiego
przy ul. Sygietyńskiego 7 w WarszawieOpublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 13.01.2023
Podpisał: Marcin Krupa
Dokument z dnia: 09.03.2015
Dokument oglądany razy: 14 289