piątek, 21 czerwca 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 28.09.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: umieszczono informację o Międzynarodowym dniu mediacji

Mediacje

Załącznik nr 1 - informator.docx

załącznik nr 2 - infografika.pdf

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Zasady mediacji
dobrowolność
mediacja jest możliwa tylko przy dobrowolnym wyrażeniu zgody przez obie strony sporu, bez wywierania jakiejkolwiek presji czy nacisku; strony mogą na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji
bezstronność
strony tego postępowania mają równe prawa i powinny być jednakowo traktowane
poufność
przebieg postępowania objęty jest tajemnicą
neutralność
mediator nie jest arbitrem, jest bezstronną i neutralną osobą, która nie narzuca i nie sugeruje właściwego – jego zdaniem – rozwiązania
akceptowalność
strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w uzyskaniu porozumienia
nieformalność postępowania 
mediacja odbywa się poza sądem, w atmosferze prywatności 
szybkość postępowania
proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w często długim i stresującym procesie sądowym
niskie koszty
satysfakcja
strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia poczyniły; w mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu; wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron wynikająca z możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce
skuteczność
skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki, w tym w USA, Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach; mediacja jest alternatywą dla przeciążonego systemu wymiaru sprawiedliwości, jego formalizmu, przewlekłości i wysokich kosztów
W drodze mediacji mogą być rozpatrywane różne kategorie spraw: cywilne, karne, nieletnich, rodzinne, gospodarcze czy ze stosunku pracy.
Informacje przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Listy mediatorów dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta tutejszego Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Koordynator do spraw mediacji
- Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie SSO Jack Łabuda.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 października 2022r. – Międzynarodowy Dzień Mediacji (wykaz wydarzeń)Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 28.09.2022
Podpisał: Alicja Żochowska
Dokument z dnia: 30.09.2014
Dokument oglądany razy: 17 159