niedziela, 21 kwietnia 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 12.08.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Adresy skrzynek ePUAP: /SRpragapoludnie/SkrytkaESP /SRpragapoludnie/skrytka

Elektroniczna skrzynka podawcza

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.2070 t.j.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 j.t.) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


UWAGA!!!
Informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie pisma przesłane drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i mające charakter administracyjny, tzn. nie będące pismami procesowymi dotyczącymi spraw sądowych.
Wnoszenie pism procesowych w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w postępowaniu karnym i cywilnym, możliwe będzie dopiero po zmianie przepisów polegających na umożliwieniu korzystania z takiej formy składania pism.


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

  1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne (http://epuap.gov.pl)
  2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
  2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub aktualnym, ważnym profilem zaufanym.
  3. Akceptowalne formaty załączników to:
    DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
  5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Mariusz Olszyna
Publikacja dnia: 12.08.2022
Podpisał: Marcin krupa
Dokument z dnia: 26.04.2012
Dokument oglądany razy: 38 528