sobota, 24 lutego 2024 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - Strona Główna
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Wersje archiwalne: Elektroniczna skrzynka podawcza

Wersja z dnia: 18.10.2023
Powód wprowadzenia zmian: .

Wersja z dnia: 12.08.2022
Powód wprowadzenia zmian: Adresy skrzynek ePUAP: /SRpragapoludnie/SkrytkaESP /SRpragapoludnie/skrytka

Wersja z dnia: 05.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja podstawy prawnej.

Wersja z dnia: 26.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 j.t.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 j.t.) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).