Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

logo

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.

W tej ankiecie jest 15 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Część A

Część A

(To pytanie jest wymagane)

1. Płeć

(To pytanie jest wymagane)
2. Wykształcenie
(To pytanie jest wymagane)
3. Wiek
(To pytanie jest wymagane)
4. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd?
(To pytanie jest wymagane)
5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:
(To pytanie jest wymagane)
6. W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu?
(To pytanie jest wymagane)
7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje?
(To pytanie jest wymagane)

8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy?

(To pytanie jest wymagane)
9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się  pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy?
(To pytanie jest wymagane)
10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy?
(To pytanie jest wymagane)
11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem?
(To pytanie jest wymagane)
12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć?
(To pytanie jest wymagane)
13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc?
(To pytanie jest wymagane)
14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu?
Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje: