środa, 8 lipca 2020 roku
Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Południe
w Warszawie
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka


Mediacje

 Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Zasady mediacji
dobrowolność
mediacja jest możliwa tylko przy dobrowolnym wyrażeniu zgody przez obie strony sporu, bez wywierania jakiejkolwiek presji czy nacisku; strony mogą na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji
bezstronność
strony tego postępowania mają równe prawa i powinny być jednakowo traktowane
poufność
przebieg postępowania objęty jest tajemnicą
neutralność
mediator nie jest arbitrem, jest bezstronną i neutralną osobą, która nie narzuca i nie sugeruje właściwego – jego zdaniem – rozwiązania
akceptowalność
strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w uzyskaniu porozumienia
nieformalność postępowania 
mediacja odbywa się poza sądem, w atmosferze prywatności 
szybkość postępowania
proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w często długim i stresującym procesie sądowym
niskie koszty
satysfakcja
strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia poczyniły; w mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu; wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron wynikająca z możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce
skuteczność
skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki, w tym w USA, Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach; mediacja jest alternatywą dla przeciążonego systemu wymiaru sprawiedliwości, jego formalizmu, przewlekłości i wysokich kosztów
W drodze mediacji mogą być rozpatrywane różne kategorie spraw: cywilne, karne, nieletnich, rodzinne, gospodarcze czy ze stosunku pracy.
Informacje przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Listy mediatorów dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta tutejszego Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/17 z dnia 09.10.2017 roku Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie powołuje się:

1. Koordynatora do spraw mediacji w sprawach karnych
- Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie SSO Jacka Łabudę


2. Koordynatora do spraw mediacji w sprawach cywilnych
- Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie SSO Mariusza Jabłońskiego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 października 2019r. – Międzynarodowy Dzień Mediacji (wykaz wydarzeń)Opublikował: Marcin Krupa
Publikacja dnia: 20.09.2019
Podpisał: Alicja Żochowska
Dokument z dnia: 30.09.2014
Dokument oglądany razy: 10 917