Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi interesanta.

W tej ankiecie jest 8 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Część A

Część A

(To pytanie jest wymagane)

1. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?

(To pytanie jest wymagane)
2. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Biura Obsługi Interesantów?
(To pytanie jest wymagane)
3. Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje?
(To pytanie jest wymagane)
4. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/Pana najdogodniejszy?
(To pytanie jest wymagane)
5. Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w następujących obszarach:
szybkość i sprawność obsługi
uprzejmość i kultura osobista pracowników
czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia
(To pytanie jest wymagane)
6. Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?
7. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Biuro Obsługi Interesantów?
Część B
Część B
(To pytanie jest wymagane)

1. Z jakimi problemami najczęściej spotyka się Pani/Pan podczas wizyty w tutejszym Sądzie?